Kontajnerové stojiská

Úvodná stránka / Príslušenstvo / Kontajnerové stojiská

Kvalita životného prostredia na sídliskách je určovaná aj vhodným ukladaním domového odpadu na miesta na to určené. Aby sa tak stalo a boli splnené ekologické a estetické kritériá, na tieto účely ponúkame kontajnerové stojiská, konštrukcie na uzatvorenie priestoru s odpadmi.

Kontajnerové stojisko 1Kontajnerové stojisko 2

Variabilita riešení spočíva v rekonštrukcii pôvodných ale aj vo vybudovaní nových, v materiálovom a designovom riešení podľa požiadaviek zákazníkov, s kontrolovaným prístupom do týchto stojísk, synchronizovaný s prístupom do obytného domu.